01_start_01.jpg
01_start_02.jpg
01_start_03.jpg
01_start_04.jpg
Eva-Carloni3-7.jpg
01_start_01.jpg

For Executive Women


Ett utvecklingsprogram för kvinnliga ledare.

SCROLL DOWN

For Executive Women


Ett utvecklingsprogram för kvinnliga ledare.

Välkommen till FEWs frukost- eller lunchmöten i Stockholm och Malmö

 

Vi berättar mer om programmet och du får träffa andra kvinnor i ledande positioner.

 

Det talas mycket om lagstiftning och kvotering när det gäller kvinnor till styrelser och ledande befattningar. Bygg inte din framtid på sådana löften. Satsa den hellre på en oskriven lag: att den bäst lämpade personen får jobbet. Och gör sen allt för att den personen ska vara du.


Personligt ledarskap

Lär dig tillvarata dina drivkrafter och uppnå din fulla potential. Genom att öka din handlingskraft får du större påverkan och blir fully alive!

 

Professionellt ledarskap

När du bottnar i dig själv kan du leverera de resultat ditt uppdrag kräver. Skapa värde och vara verkställig på den nivå som förväntas av dig.

 

Nätverk

Genom FEW når du ett nätverk bestående av över hundra kvinnor och män: din utbildningsgrupp, vår alumni och alla mentorer.

 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev FEW things! Varje fredag får du veckans bästa artiklar om ledarskap direkt i din inkorg. Fem länkar du inte får missa, noga utvalda av teamet på Trust.

 
01_start_02.jpg

När bäste man är en kvinna


När bäste man är en kvinna


I tuffa tider ställs ledarskapet på sin spets. Vägen till en motiverad och högpresterande ledare går via mentorskap, träning och kraftfulla verktyg som fungerar direkt i den egna verksamheten.

FEW är en resa i personlig utveckling. Du växer som ledare. Din viktiga roll i olika projekt kan underlättas med hjälp av din mentor och andra deltagare i programmet.

Det handlar främst om synligt växande. Att skapa strategier för att ta vara på det du har och utveckla det fullt ut. För en sak är klar: organisationer och styrelser kommer alltid att fokusera på att hitta de mest kapabla ledarna. Konstigt vore det annars. 

Vårt uppdrag är att se till att man inte missar de dugliga kvinnorna. För ganska ofta är det så att bäste man är en kvinna!

01_start_03.jpg

Starka kvinnor är handlingskraftiga ledare


Starka kvinnor är handlingskraftiga ledare


FEW är ett program som gör dig medveten om din verkliga potential. Och hjälper dig att utveckla den i en framgångsrik karriär. Utgångspunkten är du. Genom att lära känna dig själv får du svar på en massa frågor. Och ser tydligare vad som kan förändras för att stärka ditt ledarskap. I programmet finns kvinnor i liknande situationer att utbyta erfarenheter med. Något som alltid utmynnar i bestående nätverk. 

Programmet är en process under personlig och professionell ledning. Du lär dig att se helheter och samband. Och förstår hur din egen kompetens kan utvecklas för att gynna ditt ledarskap och dina möjligheter att ta plats i en styrelse. Förutom Trust har du hela tiden stöd av en mentor med erfarenhet från både ledarpositioner och styrelsearbeten.

01_start_04.jpg

Många tidigare deltagare hjälper och gör affärer med varandra


Många tidigare deltagare hjälper och gör affärer med varandra


Läs intervjuer med några av de kvinnor som gått FEW:

Rekrytering till FEW Stockholm och Malmö är i fullt gång!

FEW är för dig som är kvinna och:

  • arbetar som VD, vice VD, Ekonomichef/-direktör, Försäljningschef/-direktör, HRchef/-direktör, Produktchef, 
    Kvalitetschef, Bolagsjurist, Marknadschef, Kommunchef, Förvaltningschef eller har annan ledande befattning.
  • är intresserade av framtida ledande befattningar och styrelsearbete.
  • är intresserade av egen utveckling.
  • har stöd av egna chefen att delta.

Nyheter:

Eva-Carloni3-7.jpg

Trust


Enable leaders to execute

Trust


Enable leaders to execute

Trust har funnits i snart 30 år. En aktningsvärd ålder som hänger mycket samman med vårt arbetssätt. Med stadig fokus på ledarnivån. Och långsiktiga ambitioner med varje kund.

Att tänka framåt gör oss medvetna om kundföretagets kultur, målsättningar och strategier. Hela grunden för framgångsrik ledarutveckling och rekrytering.

FEW, vårt program med ständig fokus på det personliga och professionella ledarskapet är ett exempel på just detta
— Eva Carloni, vd för Trust