03_mentorskap_01_02.jpg
03_mentorskap_02.jpg
03_mentorskap_03.jpg
03_mentorskap_01_02.jpg

När givandet ger - mentorskap i FEW


SCROLL DOWN

När givandet ger - mentorskap i FEW


När givandet ger - mentorskap i FEW.

Framgångsrika ledare har ofta fulltecknade almanackor. Att vara mentor är mer än att sätta av några datum för träffar med en adept. Mentorskapet är ett ansvar. Men ett givande sådant. Man får följa och medverka till en annan människas utveckling. På ett sätt som också är utvecklande.

 

Deras färdighet ger dig som adept trygghet

Att bli aktuell som mentor i FEW innebär att man redan har bevisat sin duglighet som ledare. Mentorn har tyngden och erfarenheten. Adepten har ambitionen. Tillsammans blir man ett team där mentorn är lyssnaren, frågeställaren och utmanaren. Inte rådgivaren. Såvida inte du uttryckligen ber om det.

03_mentorskap_02.jpg

Att vara mentor i FEW


Att vara mentor i FEW


Att vara mentor i FEW är en unik möjlighet att följa och medverka till en annan människas utveckling. Under 16 månader får man möjlighet att spegla sin egen ledarkompetens. Både erfarenhet och kunskap. Mentorerna utvecklas också som ledare och får träning på de färdigheter man redan besitter. Eftersom mentorn och adepten inte är i beroendeförhållande till varandra kommer man våga utmana olika situationer genom utbildningens olika faser.


Kriterier

Att vara mentor i FEW innebär att man har en gedigen erfarenhet av ledande befattningar med personal‐ och resultatansvar. Att lyssna, förstå och ställa frågor är de viktigaste verktygen. Men också att genomsyras av en djup övertygelse om att vara äkta, ärliga, öppna, tydliga och att skapa medvetenhet om sig själva. Det som är grundförutsättningen för personlig utveckling.

Engagemang

Målen för utvecklingen sätter adepten själv. Tillsammans bestämmer man vad mentorn ska bidra med. Mentorns viktigaste uppgift blir att ha målbilden i fokus genom alla faser av utbildningen. Dessutom ska mentorn stämma av att utvecklingen följer den uppgjorda planen. Dyker det upp frågor så finns mentorn där som bollplank. Lösningar och nya vägar är det upp till adepten själv att hitta.


utveckling och nätverk

Som mentor i FEW träffar man erfarna ledare från skilda delar av näringslivet. Styrelseledamöter, operativa chefer, koncernledare och ledare i mindre företag.

Trust har en gedigen mentorbank från näringslivet i Skåne och Stockholm.  Alla mentorer har lång och gedigen ledarerfarenhet från den kommersiella arenan i operativa befattningar i både stora och mindre företag. Många med stor styrelseerfarenhet från privata och publika företag.  Som mentor blir man inbjuden till vårt speciella Mentor Annual Gathering med olika aktiviteter som stärker nätverken. Här får man genomgång och träning av experter inom området i olika ledarskap och beteendevetenskapliga modeller som används i programmet. Mentorerna tränas också i det coachande förhållningssättet. Detta sker utifrån verkliga fall som man kanske sitter i just nu med i sin operativa och/eller strategiska roll. 

03_mentorskap_03.jpg

Sagt om FEW av mentorerna


Sagt om FEW av mentorerna


Att en längre tid få vara delaktig i ett samtal där fokus ligger hos adepten känns inte bara stimulerande utan som ett privilegium.
— Björn Velin, VD, Lundbeck Japan K.K.
Jag har aldrig tidigare sett ett program som så kraftigt utvecklar ledarskap.
— Peter Jonsson, VD, Lothar AB
Mentornätverket gör mentorer till adepter.
— Sam Aston, CEO, Additude
När du bjuder in öppenhet, förtroende, insikt och medvetenhet i ditt ledarskap så har du fått många goda vänner på din personliga resa
— Micael Györei, CEO, Indevex AB