02_program_01.jpg
02_program_02.jpg
02_program_03.jpg
02_program_04.jpg
02_program_05.jpg
02_program_01.jpg

FEW är att förädla det man redan har


SCROLL DOWN

FEW är att förädla det man redan har


Att det finns för få kvinnliga ledare är en organisationsfråga med kulturell och historisk bakgrund. Män har en urgammal tradition som ledare. Och eftersom det är naturligt att mest se sin egen sort, så blir många kvinnor aldrig sedda.
— Eva Carloni, grundare av FEW

Program för kvinnor som vill mer i sin ledarroll

Som kvinnlig ledare har du redan ett personligt varumärke. Nu gäller det att utvecklas och fylla det med större innehåll. Bli mer strategisk. Mer executive. Och kanske även ta plats i en styrelse. Executive Women ger dig utbildning och kunskap om den verklighet som råder på högsta ledarnivån. Organisation, affärsmannaskap, maktstrukturer och styrelsearbete.
Med kunskapen växer också förmågan att se dig själv i nya, krävande roller.

Allt tillsammans med kvinnor med samma mål som du, men från olika företag, organisationer och branscher. Dialogen utvecklas och perspektiven byts. Nätverket växer och blir en bestående tillgång. Längs hela resan har du en erfaren personlig mentor som uppmuntrar och utmanar. Programmet sträcker sig över 16 månader. Det inleds med individuella insatser för att sedan gå över till gruppträffar i internatform.

02_program_02.jpg

En dag varje månad, i 16 månaders tid, får du nya perspektiv och samlar ny energi


En dag varje månad, i 16 månaders tid, får du nya perspektiv och samlar ny energi


Innehåll

Vid varje utbildningstillfälle gästas vi av inspirerande föreläsare och skickliga pedagoger. Programmet inleds och avslutas alltid med en cafédialog. Där adepter och mentorer deltar tillsammans. Utbildningsdagarna kompletteras med fem coachingtillfällen samt tio mentor-adept-träffar.

 

Tema för de olika utbildningstillfällena är

 • Personligt mästerskap
 • Förståelsebaserat ledarskap
 • Kvinna och ledare
 • Ledaren som förändrare
 • Balans
 • Innovativa ledaren
 • Styrelseutbildning och affärskunskap
02_program_03.jpg

Vem kan delta i FEW?


Vem kan delta i FEW?


Kvinnor som...

 • idag har personal- och resultatansvar
 • är intresserade av framtida ledande befattningar och styrelsearbete
 • är intresserade av egen utveckling
 • har stöd av egna chefen

Exempel på befattningar...

VD  ·  vice VD  ·  Ekonomichef/-direktör  ·  Försäljningschef/-direktör  ·  HR-chef/-direktör  ·  Produktchef  ·  Kvalitetschef  ·  Bolagsjurist  ·  Marknadschef  ·  Produktionschef  ·  Konsultchef   ·  Kontorschef  ·  Business Unit Manager  ·  Kommunchef  ·  Förvaltningschef


Chefen ansvarig

Deltagarna i FEW är kvinnliga ledare som vill utvecklas och komma vidare i karriären. För att den utvecklingen ska bli verklig krävs också att din chef är delaktig i processen. Vi har trepartssamtal med adepten och chefen där vi tittar konkret på utvecklingen, stakar ut en riktning och stämmer av resultatet. På så sätt får vi ett ansvarstagande från företagsledningen att det finns en utvecklingsplan för dig.

 

Frågor att ställa till din chef...

Är FEW ett nästa steg för mig...

 • om jag kan förbättra min effektivitet?
 • om jag blir bättre på att leda och entusiasmera min omgivning?
 • om min utveckling leder till stärkt förtroende bland mina medarbetare?
 • om mitt nya ledarskap leder till ökad lönsamhet? 
02_program_04.jpg

Hedersutmärkelse till en kvinna som skapar värde


Hedersutmärkelse till en kvinna som skapar värde


För fjärde året i rad delade Trust ut hedersutmärkelsen Kvinnor Som Skapar Värde. Priset går till en kvinna som deltagit i FEW - For Executive Women - och har skapat stort värde för sig själv, sitt ledarskap och för sin organisation. Prisutdelningen skedde den 19 september 2017

Att skapa värde innebär för FEW:

 • Att vara och agera enligt principen ”fully alive”, både som ledare och privatperson

 • Att med sitt ledarskap bygga framgångsrika medarbetare och skapa förutsättningar för sitt team att uppnå resultat

 • Att själva leverera på sitt uppdrag och skapa resultat

 • Att skapa hållbarhet i sitt liv

2017 års utmärkelse gick till Ebba Fåhraeus, VD för SMILE (tidigare Lund Life Science Incubator).


02_program_05.jpg

Nöjda deltagare berättar:


Nöjda deltagare berättar:


FEW skiljer sig från andra ledarskapsutbildningar jag gått genom att man i större grad utgår från sig själv som människa. Med utgångspunkten ”Om man inte är grundad i sig själv har man svårt att leda andra” har vi verkligen jobbat på djupet för att skapa en grund att stå på. FEW har gett mig insikter om mig själv, mina prioriteringar och mina val. Jag rusar inte på lika blint utan är nu mer reflekterande och mer balanserad.
— Helene Hartman, Director, Tetra Pak Development & Engineering, FEW 1
Öppnade ögonen för nya sidor hos mig själv.”
”Ett underbart nätverk av starka, modiga kvinnor från väldigt olika verksamhetsområden.
— Ann-Marie Lundmark, VD, iFacts AB, FEW 2
FEW - en resa i personlig utveckling som har utvecklat mig till en synlig, trovärdig och lönsam ledare.
— Carina Edmonds, Sales Director, Nordic Drugs AB, FEW 4